Niepubliczne Przedszkole Twórcze „To Tu” w Goleszowie zaprasza dzieci wieku 2,5 – 6 lat. 

Głównym założeniem działalności przedszkola „To Tu” jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez zastosowanie nowoczesnych metod nauczania i indywidualizację działań edukacyjnych tak, by potrzeby rozwojowe każdego przedszkolaka były zaspokojone. Poszukujemy innowacyjnych metod pracy i programów nauczania. Wierzymy, że odpowiednio prowadzona edukacja przedszkolna to klucz do dalszych sukcesów edukacyjnych dziecka. Naszym podstawowym założeniem dydaktycznym jest nauka myślenia twórczego, dlatego  wdrażamy innowacyjny program wychowania przedszkolnego oparty na idei Lwa Wygotskego – „Klucz do uczenia się.”


<