REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024


Drodzy Rodzice/Opiekunowie Prawni


Uprzejmie informujemy, iż z dniem 15.02.2023 r. rozpoczęliśmy proces rekrutacji do naszego przedszkola na rok szkolny 2022/2023 według poniższego harmonogramu:

 

1)      Rekrutacja wewnętrzna – dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci już uczęszczających do przedszkola, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, którzy są pracownikami organu prowadzącego przedszkole, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci 6-letnich i starszych, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola

(okres trwania rekrutacji: 15.02.2023 - 24.02.2023 r.);

 

2)      Rekrutacja zewnętrzna – dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, które mają po raz pierwszy rozpocząć uczęszczanie do przedszkola i nie są dziećmi rodziców/opiekunów prawnych, o których mowa w §12 ust. 1), 2), 3)

(okres trwania rekrutacji: 27.02.2023 – 10.03.2023 r.);

 

3)      Zawieranie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi z rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej                 

(okres zawierania umów: 13.03.2023 – 31.03.2023 r.);

 

4)      Stworzenie listy dzieci uczęszczających do przedszkola;

(okres: czerwiec 2023 r.);

 

5)      Podział dzieci uczęszczających do przedszkola na grupy;

(okres: sierpień 2023 r.).

 

Jeżeli po zakończonej rekrutacji (wewnętrznej i zewnętrznej) pozostaną wolne miejsca do przedszkola, zostanie uruchomiona rekrutacja w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc.

Opłata wpisowa do przedszkola wynosi 350,00 zł.

 

Czesne za przedszkole składa się z opłaty stałej (470 zł) i opłaty dziennej (14,00 zł, a w przypadku posiadania przez dziecko specjalnej diety 16,00 zł). W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego czesne ze przedszkole jest niższe. W przypadku wzrostu cen żywności, za catering opłata dzienna – za wyżywienie może ulec zwiększeniu.

 

O spotkaniach organizacyjnych dla rodziców/opiekunów prawnych nowoprzyjętych dzieci
i ewentualnym dniu adaptacyjnym rodzice/opiekunowie prawni zostaną telefonicznie poinformowani w sierpniu 2023 r.

 

 

 

„Karta przyjęcia dziecka na rok szkolny 2023/2024”

 

 

Karta przyjęcia dziecka na rok szkolny 2023/2024  można również otrzymać w placówce przedszkola

 

ul. 1 Maja 10a,
43 - 440 Goleszów

 

lub kontaktując się z biurem

 

Tel: 730 501 507 email: przedszkole@przedszkolewgoleszowie.pl

 

 

Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola

<