<< <  Page 2 of 21  > >>

Mar 24, 2020
 
Drodzy Rodzice, w związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia
o wydłużeniu zamknięcia placówek oświatowych do dnia 10.04.2020 r. włącznie, przesyłamy na Państwa osobiste adresy e-mail (jednego z rodziców) Oświadczenie Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych „TOTU” odnośnie aktualnej sytuacji, płatności za miesiąc kwiecień, oraz współpracy z naszymi Nauczycielami we wskazanym okresie.
Prosimy o zapoznanie się z Oświadczeniem.
Jeżeli do dnia 25.03.2020 r. ktoś z Państwa nie otrzymał od nas informacji na e-mail,
prosimy o kontakt z Biurem pod nr tel. 530858242.
Mar 13, 2020

Drodzy Rodzice,

Klienci Biura Przedszkola

Uprzejmie informujemy, że w dniach 16-25.03.2020 r. biuro przedszkola pracuje w godzinach 8.00-14.00.                                                   

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne będziemy obsługiwać naszych klientów poprzez e-mail i telefon kontaktowy 530 858 242.

Życzymy wszystkim zdrowia!

Zespół Placówek Oświatowych „TOTU”

Mar 11, 2020

 

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej w sprawie odwołania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach informujemy, że nasze przedszkole będzie nieczynne w dniach 16.03-25.03.2020 roku.
Jednocześnie informujemy, że w dniach 12-13.03.2020 przedszkole będzie zapewniało działania opiekuńcze dla dzieci, które nie mogą pozostać w domu, w godzinach 6.45-16.00.
Jeżeli liczba dzieci spadnie do 5 osób nie będziemy w stanie zapewnić ciepłego posiłku.
Prosimy również o zachowanie ostrożności i stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i śledzenie na bieżąco informacji na stronie men.gov.pl oraz naszej strony na FB.
W trakcie zamknięcia przedszkola będzie przeprowadzona dezynfekcja, tak by po zniesieniu przez MEN zawieszenia zajęć, przyjąć Państwa dzieci w odkażonych pomieszczeniach.
Życzymy wszystkim zdrowia!
Dyrekcja Zespołu Placówek Oświatowych ToTu
 
Link do informacji MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach?fbclid=IwAR14VCgaizi-auv4hrjtprj6i5cD4-jkTl6wPNdFu2IG9f0SnqfltKbH5qY
Mar 4, 2020

Drodzy Rodzice/Opiekunowie Prawni


Uprzejmie informujemy, iż z dniem 2 marca 2020 r. rozpoczęliśmy proces rekrutacji do naszego przedszkola na rok szkolny 2020/2021 według poniższego harmonogramu:

 

1)      Rekrutacja wewnętrzna – dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci już uczęszczających do przedszkola, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, którzy są pracownikami organu prowadzącego przedszkole, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci 6-letnich i starszych, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola (okres trwania rekrutacji: 02.03.2020 r. – 13.03.2020 r.);

2)      Rekrutacja zewnętrzna – dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, które mają po raz pierwszy rozpocząć uczęszczanie do przedszkola i nie są dziećmi rodziców/opiekunów prawnych, o których mowa w §12 ust. 1), 2), 3)

(okres trwania rekrutacji: 16.03.2020 r. – 27.03.2020 r.);

3)      Zawieranie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi z rekrutacji wewnętrznej                

(okres zawierania umów: 16.03.2020 r. – 27.03.2020 r.);

4)      Zawieranie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi z rekrutacji zewnętrznej

(okres zawierania umów: 30.03.2020 r. – 10.04.2020 r.);

5)      Stworzenie listy dzieci uczęszczających do przedszkola;

(okres: maj 2020 r.);

6)      Podział dzieci uczęszczających do przedszkola na grupy;

(okres: sierpień 2020 r.).

 

Jeżeli po zakończonej rekrutacji (wewnętrznej i zewnętrznej) pozostaną wolne miejsca do przedszkola, zostanie uruchomiona rekrutacja w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc.

Opłata wpisowa do przedszkola wynosi 300,00 zł.

 

Czesne za przedszkole składa się z opłaty stałej (375,00 zł) i opłaty dziennej (10,00 zł, a w przypadku posiadania przez dziecko specjalnej diety 12,00 zł). W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego czesne ze przedszkole jest niższe.

 

Spotkanie organizacyjne dla rodziców/opiekunów prawnych nowoprzyjętych dzieci odbędzie się w czerwcu 2020 r., a dzień adaptacyjny odbędzie się w czwartą sobotę sierpnia 2020 r. Rodzice/opiekunowie prawni zostaną telefonicznie poinformowani o dokładnym terminie tych spotkań.

 

Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola!

 

Załącznik: „Karta zewnętrznej rekrutacji na rok szkolny 2020/2021”

 

Załącznik: „Zarządzenie Dyrektora – rekrutacja 2020/2021”

 

Załącznik: „Klauzula Informacyjna - przetwarzanie danych osobowych rodziców i dzieci”

Mar 3, 2020

 

Od 1 kwietnia nastąpi zmiana wysokości opłaty dziennej.

Szczegółowe informacje:

 

Zmiana opłaty dziennej

 

<