Page 1 of 18  > >>

May 31, 2019

 

Apr 5, 2019

Drodzy Rodzice/Opiekunowie Prawni,

 

 Z pismem z dnia 4 kwietnia 2019 r.  Śląski Kurator Oświaty zobowiązał nas do przekazania Państwu informacji Ministerstwa Edukacji Narodowej odnośnie strajku nauczycieli, co czynimy.

 

 

Jednocześnie chcemy zaznaczyć, iż nasze przedszkole nie uczestniczy w strajku i przez okres jego trwania będzie w dalszym ciągu normalnie funkcjonowało.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apr 1, 2019


1 - 5 kwiecień 20194

Nasze Przedszkole zapala się na niebiesko dla AUTYZMU!


 

 Szczegółowy plan naszych działań znajduje się pod poniższym linkiem:

ZAPAL SIĘ NA NIEBIESKO DLA AUTYZMU

Mar 4, 2019

Drodzy Rodzice/Opiekunowie Prawni,

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 01.03.2019 r. rozpoczęliśmy proces rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 według poniższego harmonogramu:

  • 1 – 18.03.2019 r. – rekrutacja wstępna dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci już uczęszczających do naszego przedszkola, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, którzy są pracownikami organu prowadzącego przedszkole, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci 6-letnich i starszych, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola;
  • 8 – 25.03.2019 r. – rekrutacja główna dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, które mają po raz pierwszy rozpocząć uczęszczanie do przedszkola;
  • 19 – 31.03.2019 r. – podpisywanie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi z rekrutacji wstępnej;
  • 25 – 15.04.2019 r. – podpisywanie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi z rekrutacji głównej.

Jeżeli po zakończonej rekrutacji (wstępnej i głównej) pozostaną wolne miejsca do przedszkola, zostanie uruchomiona rekrutacja w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc.

 

Opłata wpisowa do przedszkola wynosi 300,00 zł.


Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola!

 

Karta zgłoszenia dziecka na rok szkolny 2019/2020


Zarządzenie Dyrektora - rekrutacja 2019/2020


 

<