<< <  Page 2 of 18  > >>

Mar 4, 2019

Drodzy Rodzice/Opiekunowie Prawni,

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 01.03.2019 r. rozpoczęliśmy proces rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 według poniższego harmonogramu:

  • 1 – 18.03.2019 r. – rekrutacja wstępna dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci już uczęszczających do naszego przedszkola, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, którzy są pracownikami organu prowadzącego przedszkole, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci 6-letnich i starszych, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola;
  • 8 – 25.03.2019 r. – rekrutacja główna dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, które mają po raz pierwszy rozpocząć uczęszczanie do przedszkola;
  • 19 – 31.03.2019 r. – podpisywanie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi z rekrutacji wstępnej;
  • 25 – 15.04.2019 r. – podpisywanie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi z rekrutacji głównej.

Jeżeli po zakończonej rekrutacji (wstępnej i głównej) pozostaną wolne miejsca do przedszkola, zostanie uruchomiona rekrutacja w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc.

 

Opłata wpisowa do przedszkola wynosi 300,00 zł.


Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola!

 

Karta zgłoszenia dziecka na rok szkolny 2019/2020


Zarządzenie Dyrektora - rekrutacja 2019/2020


Jan 25, 2019

 

Jan 8, 2019

 

 

Serdecznie zapraszamy na uroczystość z okazji

Dnia Babcia i Dziadka,

która odbędzie się w naszym przedszkolu

16 stycznia 2019r.

 

Motylki: 9:00

Żabki: 12:00

Pszczółki: 14:00

 

Serdecznie zapraszamy!


Dec 17, 2018

Serdecznie zapraszamy na spotkania wigilijne, które odbędą się
w naszym przedszkolu w środę (19.12.2018):

 

- o 9:00 u "Motylków"

- o 12:00 u "Żabek"

- o 14:00 u "Pszczółek"

 

 

<